Project 2020/2021

 1. MAIL ART

Το Mail Art (αλληλογραφία τέχνης) πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του project 2020-2021 στο 3ο ΣΔΕ Διαβατών Θεσσαλονίκης. Αφορά μια δράση που χρησιμοποιεί την αλληλογραφία τέχνης, αναζητώντας έναν διαφορετικό δρόμο επικοινωνίας των κρατουμένων με την κοινωνία. Η ιδέα είναι του Chuck Welch από τη δεκαετία του ’90, που στόχο έχει να προσπαθήσει να φέρει σε επικοινωνία τους «μέσα» με τους «έξω» μέσω της τέχνης. Η δράση πραγματοποιήθηκε ως εξής: οι «έξω» στέλνουν μια ζωγραφιά, ένα σκίτσο, μια φωτογραφία, ένα κολάζ ή ότι άλλο επιθυμούν να δημιουργήσουν, το οποίο μπορεί να έχει και κάποιες σκέψεις, έναν στίχο ή ότι άλλο σκεφτούν. Το σχολείο εκτυπώνει και παραδίδει την ηλεκτρονική αλληλογραφία στον έγκλειστο συνομιλητή, ο οποίος με την σειρά του δημιουργεί μια δική του αλληλογραφία τέχνης – ζωγραφική απάντηση, που έπειτα στέλνεται στον «έξω» συνομιλητή του. Η δράση αυτή συνεχίζεται καθ΄όλη την διάρκεια του project. Στα πλαίσια της εφαρμογής του στην αίθουσα, οι εκπαιδευόμενοι αφού λάβουν την αλληλογραφία τέχνης από τον εκπαιδευτή, παρουσιάζουν στην ολομέλεια την αλληλογραφία που έλαβαν και συζητούν για το νόημα και το μήνυμα αυτής. Κατά αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων, η ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων τους για αυτό που έλαβαν από τον συνομιλητή τους, η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και η διαδικασία του αυτοστοχασμού για την απάντηση που καλούνται να δημιουργήσουν. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της παρουσίασης, ο κάθε εκπαιδευόμενος ξεχωριστά ετοιμάζει την απάντηση του προς τον «έξω» συνομιλητή του.

Η δράση συντονίστηκε από την διευθύντρια του 3ου ΣΔΕ Διαβατών  Γκρίζου Μαίρη και από την εκπαιδευτικό του Αισθητικού Γραμματισμού  του 3ου ΣΔΕ Διαβατών Γιούργα Νικολέτα.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ηλεκτρονικό βιβλίο.

https://www.storyjumper.com/book/read/124596802/61febd962c3fc

2. “Μαθαίνουμε την Ιστορία των αυτοκινήτων” εκπαιδευτικός : Νίκος Μπουντουρόπουλος

Σκοποί και στόχοι:

 1. Αξιοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων και ανάδειξη της χρησιμότητας του αυτοκινήτου γύρω από την καθημερινή μας ζωή.
 2. Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με όσο το δυνατόν περισσότερες  κατασκευαστικές εταιρίες των αυτοκινήτων, και να επιλέξουν μια από αυτές για παρουσίαση.
 3. Να επιλέξουν το κατάλληλο ερευνητικό υλικό για κάθε μια κατασκευαστική εταιρία αυτοκινήτων που παρουσιάστηκε στην τάξη και επιλέχτηκε για παρουσίαση.
 4. Εξοικείωση με το πρόγραμμα Powerpoint για την δημιουργία κατάλληλης παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 5. Καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και αναλυτικής σκέψης εστιάζοντας στην παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα.
 6. Να ενθαρρυνθούν στην έκθεση και προβολή των επικοινωνιακών τους δυνατοτήτων
 7. Να γευτούν την χαρά της δημιουργίας μέσω της υλοποίησης μια επίσημης παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας-μάθηση αυτής.

Μέσα και Υλικά:

 • Φωτοτυπίες με υλικό για την ιστορία της κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.
 • Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκατεστημένο το πρόγραμμα PowerPoint.
 • Βιντεοπροβολέας για την παρουσίαση βίντεο σχετικών με την ιστορία του αυτοκινήτου.

Απολογισμός:

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν με όρεξη στο project αυτό όπου πραγματοποιήθηκε μια εκτενής έρευνα και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πάνω στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αρχικά στις πρώτες συναντήσεις ενημερώθηκαν για την ιστορία του αυτοκινήτου μέσα από διάφορες πηγές κυρίως ντοκιμαντέρ καθώς και για τις αλλαγές που έχει επιφέρει το μέσο αυτό στην ζωή μας. Στην συνέχεια μετά από ενδελεχή ανάλυση των βιομηχανιών που υπάρχουν στον χώρο ο κάθε εκπαιδευόμενος επέλεξε μια αυτοκινητοβιομηχανία. Κυρίως σκοπός του project αυτού ήταν να παρουσιάσει:

 • Τον ιδρυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Το σήμα που την καθορίζει
 • Την ιστορία του σήματός(πως δημιουργήθηκε)καθώς και την εξέλιξη που είχε στο πέρασμα  του χρόνου.

Στο επόμενο στάδιο κάθε εκπαιδευόμενος σύνταξε την παρουσίασή του στο πρόγραμμα του powerpoint και με την βοήθεια του εκπαιδευτικού δημιούργησε διαφάνειες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε στις προηγούμενες συναντήσεις.

Στο τελευταίο στάδιο πραγματοποιήθηκαν «πρόβες» όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος παρουσίαζε στην τάξη τα αποτελέσματα της ερευνάς του αποκτώντας δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης σε κοινό. Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι αποτίμησαν την εμπειρία τους πολύ θετικά εκφράζοντας την επιθυμία τους να συνέχιζαν την εργασία αυτή συμπεριλαμβάνοντας διάφορα στατιστικά αποτελέσματα για την παθητική και ενεργητική ασφάλεια των αυτοκίνητων ανάμεσα στις αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν επιλεγεί αλλά δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω του περιορισμένου αριθμού των συναντήσεων-μαθημάτων.

3.«Ταξίδι στην ενσυναίσθηση: Βλέπω με τα μάτια του άλλου και αποδέχομαι τη διαφορετικότητα»

Εκαπιδευτικοί: Λίλιου Ευαγγελία, Κρυσταλλίδου Φωτεινή

Σκοπός του project ήταν

 ο καθένας να δει τον εαυτό του μέσα από   τους άλλους

 να δει μέσα από τα μάτια του  άλλου

       να μπει στη θέση του άλλου

       να μάθει να αποδέχεται τον άλλον       και τη διαφορετικότητα

      Ενσυναίσθηση

Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αισθάνεται τα συναισθήματα του άλλου ανθρώπου σαν να είναι δικά του.

 Με την ενσυναίσθηση μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει τη συμπεριφορά του άλλου.

 Με την ενσυναίσθηση οι άνθρωποι μαθαίνουν να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, να καταλαβαίνουν και να αποδέχονται ο ένας τον άλλον και να δημιουργούν υγιείς συναισθηματικούς δεσμούς και σχέσεις.

Συναίσθημα

Το συναίσθημα είναι μια αντίδραση σε κάποιο γεγονός (καλό ή κακό).

Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και αντιδρά με τον δικό του τρόπο σε αυτό το γεγονός. 

Για αυτό ο άνθρωπος πρέπει να καταλαβαίνει, να συναισθάνεται και να αποδέχεται τον άλλον.

Στο  project  η ομάδα είχε συντροφιά την τέχνη.  Μουσική, πίνακες ζωγραφικής, βίντεο, ασκήσεις έκφρασης και παιχνίδια βοήθησαν την ομάδα να ταξιδέψει μέσα στο γαλάζιο της ενσυναίσθησης…και κατάφερε να αλλάξει όχι μέρος αλλά ιδέες και στάσεις ζωής.

4.ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Υπεύθυνες καθηγήτριες :

Τζένου Ευλαλία , Κώστογλου Θεοδώρα-Κλαίρη

ΣΚΟΠΟΣ

 Εμπλοκή εκπαιδευομένων και δημιουργία θεατρικού  δρώμενου

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ενεργοποίηση σώματος και ψυχής
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια ενσυναίσθησης
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια των ικανοτήτων , της συνεργασίας , της επικοινωνίας , της ομαδικότητας , ανάπτυξη της διαπολιτισμικής προσέγγισης του άλλου
 • Ανάπτυξη της ικανότητας αφήγησης και περιγραφής

ΠΟΡΕΙΑ 

 • Παιχνίδια γνωριμίας επικοινωνίας, συνεργασίας , συγκρότησης ομάδας
 • Αυτοσχεδιασμοί,  εξιστόρηση παιχνιδιών και δράσεις με παιχνίδια 
 • Παγωμένες εικόνες , παιχνίδια ρόλων , ανάλυση φωτογραφιών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT

Δημιουργία θεατρικού δρώμενου με θέμα το  «Μουσείο παιχνιδιών» .

5.Οι εκπαιδευόμενοι του 3ου ΣΔΕ Θεσσαλονίκης δημιουργούν ταινία μικρού μήκους για την ανακύκλωση

Εκπαιδευτικοί : Παντελίτσα Καπαγιάννη- Ανδρόνικος Συμεών Ποργιώτης

Προφίλ εκπαιδευόμενων

Οι συμμετέχοντες στη δράση είναι κρατούμενοι στις φυλακές Διαβατών. Συνολικά είναι 7τα άτομα που συμμετέχουν. Υπάρχει ανομοιομορφία ως προς το γνωστικό επίπεδο. Όλοι ενδιαφέρονται για μάθηση. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους. Βρήκαν αρκετά ενδιαφέρον ως θέμα του βίντεο την “ανακύκλωση”.

Σκοπός και στόχοι δράσης

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι να δημιουργήσουν οι εκπαιδευόμενοι μία ταινία μικρού μήκουςμε θέμα την “ανακύκλωση”. Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:

Α. Σε επίπεδο γνώσεων, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει:

Να ορίζει την έννοια της ταινίας μικρού μήκους

Να προτείνει τις δικές τους ιδέες, σκέψεις για τη διαμόρφωση της ταινίας (πχ τη διαμόρφωση του σεναρίου, του σκηνικού)

Να αναγνωρίσει τις ατομικές του δυσκολίες που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της πράξης.

Να αναγνωρίσει τα ατομικά του “ταλέντα” που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της πράξης.

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει:

Να επικοινωνεί και να διαλέγεται με τους συμμαθητές τους

Να προσαρμόζεται σε μια ομάδα εργασίας

Να αναπτύσσει τη φαντασία του

Να αναπτύσσουν τις τυχόν καλλιτεχνικές τους δυνατότητες εντός του σχολικού χώρου

Να εφαρμόζει και να χειρίζεται προγράμματα η/υ (πχ moviemaker, internet)

Γ. Σε επίπεδο στάσεων, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει:

Να εντάσσεται και να συμμετέχει αρμονικά σε μια ομάδα, άσχετα με την ύπαρξη διαφορετικών στοιχείων και χαρακτηριστικών

Να αναγνωρίζει ότι η δημιουργία μίας ταινίας είναι σύνθετη διαδικασία

Να αποκτήσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ταινιών μικρού μήκους

Να ενθαρρυνθεί να συμμετέχει σε καλλιτεχνικές δράσεις

Υλικά και μέσα, χρόνος υλοποίησης δράσης

Για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης χρειάστηκαν τετράδια, μολύβια, μια κάμερα, ένας υπολογιστής με εγκαταστημένα προγράμματα για δημιουργία ταινιών.

Αποτελέσματα του project

Μέσα από το παρόν project δημιουργήθηκε ένα βίντεο που αφορά την ανακύκλωση. Τίτλος της ταινίας είναι: SOS Προστατεύουμε τη φύση!

Η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων συμμετείχε με ευχαρίστηση στις δραστηριότητες που έγιναν στο πλαίσιο του project. Οι περισσότεροι έπαιξαν στο βίντεο αναλαμβάνοντας ρόλους, άλλοι επεξεργάστηκαν το βίντεο μέσα από την εκμάθηση του προγράμματος moviemaker, και άλλοι διαμόρφωσαν τον τίτλο, βρήκαν τη μουσική που θα “ έντυνε ” το βίντεο και τις κατάλληλες εικόνες με θέμα την ανακύκλωση. Η παρούσα δράση ολοκληρώθηκε και βρήκε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους) ικανοποιημένους με το αποτέλεσμα.

This entry was posted in Βιντεάκια, Γραμματισμοί, Διαθεματικά Σχέδια Δράσης, Εργαστήρια, Ελεύθερη Έκφραση, Ζωγραφική, Σκέψεις μαθητών-κρατουμένων and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s